DOSTEL MAKİNA A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

Otomotiv ve Beyaz Eşya sektörüne Metal Parça üretimi gerçekleştiren Dostel Makina;

  • Çevre Yönetim Sistemi kurmayı, uygulamayı ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara, etkileşim içinde olduğu iç ve dış paydaşların ve müşterilerinin çevresel konulardaki gereklilik ve isteklerine uymayı,
  • Çevre kirliliği başta olmak üzere, çevreye verdiği olumsuz etkileri belirlemeyi bunları sürekli azaltmayı,
  • Üretimdeki Doğal Kaynak kullanımını sürekli izleyerek, azaltma yönünde hedefler oluşturmayı,
  • Çalışanlarını ve taşeronlarını sürekli eğiterek çevre bilincini arttırmayı ve bunları uygulamalara yansıtmayı,
  • Çatışma mineralleri politikası belirleyerek, bu politika doğrultusunda çalışma ilkeleri belirlemeyi,

taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda çevre amaç ve hedeflerimiz oluşturulacak ve sürekli gözden geçirilecektir.

 

Dostel Makina A.Ş.

Genel Müdür