DOSTEL MAKİNA A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

Metal Parça üretimi gerçekleştiren Dostel Makina A.Ş. ;

* Çevre Yönetim Sistemi kurmayı, uygulamayı ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi,

* Çevre ile ilgili mevzuata , etkileşim içinde olduğu diğer taraflara ve müşterilerinin

taleplerine uymayı,

* Çevreye verdiği etkileri belirlemeyi bunları sınıflandırarak sürekli azaltmayı,

* Kaynak kullanımını etkin hale getirmeyi,

* Çalışanlarını ve taşeronlarını sürekli eğiterek çevre bilincini arttırmayı ve bunları

uygulamalara yansıtmayı

taahhüt etmiştir.

Bu doğrultuda çevre amaç ve hedeflerimiz oluşturulacak ve sürekli gözden geçirilecektir.

Tarık Yücel

Genel Müdür

01.04.2007