DOSTEL MAKİNA A.Ş. ÇEVRE POLİTİKASI

Otomotiv ve Beyaz Eşya sektörüne Metal Parça üretimi gerçekleştiren Dostel Makina;

  • Çevre Yönetim Sistemi kurmayı, uygulamayı ve etkinliğini sürekli geliştirmeyi,
  • Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara, etkileşim içinde olduğu iç ve dış paydaşların ve müşterilerinin çevresel konulardaki gereklilik ve isteklerine uymayı,
  • Çevre kirliliği başta olmak üzere, çevreye verdiği olumsuz etkileri belirlemeyi bunları sürekli azaltmayı,
  • Üretimdeki Doğal Kaynak kullanımını sürekli izleyerek, azaltma yönünde hedefler oluşturmayı,
  • Çalışanlarını ve taşeronlarını sürekli eğiterek çevre bilincini arttırmayı ve bunları uygulamalara yansıtmayı,
  • Çatışma mineralleri politikası belirleyerek, bu politika doğrultusunda çalışma ilkeleri belirlemeyi,

taahhüt etmiştir. Bu doğrultuda çevre amaç ve hedeflerimiz oluşturulacak ve sürekli gözden geçirilecektir.

 

Dostel Makina A.Ş.

Genel Müdür

Gökhan Besler

02.11.2022